NEW CHARACTER FOR CHILDREN STORY


This is one of the main characters of a new children story that I am illustrating, written by the spanish writer Benjamin Mira. I can't reveal his name yet, but I can tell you something about him...He is a different dragon, clumsy, sensitive and very sweet. He will change the way that we see dragons, and the way we see ourselves. I can't wait to illustrate his adventures!

Aquest és un dels protagonistes del nou conte infantil que estic il·lustrant, escrit per l'escriptor valencià Benjamin Mira. No puc revelar-vos el seu nom encara, però us puc contar algo sobre ell...És un drac diferent, patòs, sensible i molt dolç. Estic segura que canviarà la manera en la que vegem als dracs, i com ens veiem a nosaltres mateixos. Amb moltes ganes d'il·lustrar les seves aventures!