Dundee Sustainability Jam illustrated timetables


I am making the illustrated timetables for the Dundee Sustainability Jam 2013, an intensive  weekend  that challenge people to design with a difference in just 48 hours! This event is taking place in conjunction with the Global Sustainability Jam, so the Dundee Sustainability Jam will join people jamming in 74 cities, from over 26 countries worldwide, around the issue of Sustainability.

I will have soon the full weekend timetable, for now here you have a wee taste...


Estic fent l'horari il·lustrat per a la Jam de Sostenibilitat de Dundee 2013, un cap de setmana intensiu en el que el repte és dissenyar la diferència en soles 48 hores! Aquest esdeveniment forma part de la Jam de Sostenibilitat Global, aixina que la Jam de Dundee s'unirà amb gent en 74 ciutats, de més de 26 països de tot el món, sobre el problema de la sostenibilitat.

Tindré prompte l'horari sencer de tot el cap de setmana, per ara us deixe un xicotet avanç...

No comments: